Asby udde

Klicka på bilden för att förstora!

 

Just nu i projektet

Vökby Bredband har fått avslag på ansökan till Jordbruksverket, angående EU-bidraget för landsbygdsstöd till utbyggnad av fibernät på Asby udde.

 

Motivering:

”Budgeten för utlysningen av ansökan till bredband är begränsad. I handläggningsprocessen har alla ansökningar poängbedömts.

Ansökningarna med högst poäng har handlagts och beslutats löpande tills budgeten tagit slut.

 

Enligt reglerna i 1kap. 6 § i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsåtgärder fär vi bara ge ekonomiskt stöd till de insatser som det finns tillräckliga pengar för.

Det finns inga pengar i budgeten för det du söker stöd för inom åtgärden bredband. 

Därför avslår vi din ansökan om stöd.”

 

Projektet fortsätter nu med att Ydre kommun och Vökby Bredband börjar att titta på alternativa lösningar.

En fortsatt utbyggnad kan innebära att det sker i flera mindre etapper under en längre tid.

Kontaktinformation

Generella projektfrågor:
VÖKBY Bredband
Tel. 0142-680 680
kundservice@vokby.se