Telefoniplugg

Om ditt hus eller din fastighet har kvar det äldre telenätet och du vill ha kvar dina telefoner i de äldre telejacken kan VÖKBY Bredband tillhandahålla en s.k. Telefoniplugg. På detta sätt kan du göra dina gamla telejack kompatibla med ny teknik. Tänk även på att Telefonipluggen kräver att telejacken ska vara seriekopplade och installerade enligt Telias standard för att fungera. Telefonipluggen kostar 149 kr och beställs genom att kontakta VÖKBY Bredbands kundservice eller genom att lägga en beställning på hemsidan.

Om telejacken är installerade enligt Telias standard är uttagen kopplade i serie. Detta innebär att om något påverkar signalen (exempelvis Telefonipluggen) i andra telejacket kommer telejack två och jacken som kommer efter i serien att bli påverkade. Om du vill att samtliga telejack ska påverkas av Telefonipluggen placerar du den i det första telejacket.

För att avgöra vilket telejack som är den första i serien lyfter du luren på samtliga inkopplade telefoner i fastigheten. Den telefon som har tonljud är den telefon som är inkopplad till det telejack som är först i serien.

Mer information om hur Telefonipluggen ska kopplas hittas i inkopplingsbeskrivningen för telefoni.

Ett exempel

Ett hus med tre telefonuttag önskar att behålla Telias abonnemang i första kopplingsjacket men vill nyttja VÖKBY Bredbands telefoni i de båda övriga uttagen kan göra enligt följande:

  1. Behåll befintlig telefon i första kopplingsjacket (jacket närmast telestationen).
  2. Anslut ”Telefonipluggen” till det andra kopplingsuttaget. Telefonipluggen bryter bort Telias nät från och med detta uttag och samtliga andra uttag som kommer efter det i huset.
  3. Sammankoppla Telefonipluggen med fastighetens aktiva utrustning med en telekabel med RJ11-kontakter i båda ändar.
    RJ11 kontakt
  4. Om beställningsblanketten är inskickad och kunden fått abonnemangsbevis är tjänsten aktiverad och det är klart att ringa.

Du kan givetvis säga upp sitt andra telefoniabonnemang och endast använda VÖKBY Bredbands telefonitjänst om du så önskar. Det är av yttersta vikt att kunden säkerställer att ingen strömmatning från tidigare operatörer finns kvar i det uttag där VÖKBY Bredbands telefoni ansluts. Om så är fallet riskeras att utrustningen går sönder och tjänsten försvinner.