Inkopplingsbeskrivning

Ta del av vår inkopplingsbeskrivning nedan innan du installerar tjänsten.

Klicka på den telefonibox du vill se inkopplingsbeskrivning för.

Konfiguration av VÖKBY Bredbands telefonitjänster

Nedan följer en beskrivning för användning av VÖKBY Bredbands telefonitjänster. Kontakta kundservice om du har några frågor.

Innehåll:
Ständig vidarekoppling

Vidarekoppla alla inkommande samtal till annan telefon. Vidarekoppling sker direkt.

Aktivera vidarekoppling

 1. Lyft luren
 2. Tryck *21*
 3. Slå telefonnumret dit inkommande samtal ska vidarekopplas
 4. Tryck #
 5. En röst bekräftar ditt val
 6. Lägg på luren

 

Avaktivera ständig vidarekoppling

 1. Lyft luren
 2. Tryck #21#
 3. En röst bekräftar ditt val
 4. Lägg på luren

 

Vidarekoppling vid ej svar

Vidarekoppla alla samtal till annan telefon när du inte svarar. Vidarekoppling sker efter 10 sekunder (2 ringsignaler).

Aktivera vidarekoppling

 1. Lyft luren
 2. Tryck *61*
 3. Slå telefonnumret dit inkommande samtal skall vidarekopplas
 4. Tryck #
 5. En röst bekräftar ditt val
 6. Lägg på luren

 

Aktivera vidarekoppling efter ett visst antal sekunder

 1. Lyft luren
 2. Tryck *61*
 3. Slå telefonnumret dit inkommande samtal skall vidarekopplas och en *
 4. Slå in antal sekunder som ska dröja innan samtalet kopplas vidare (max 60)
 5. Tryck #
 6. En röst bekräftar ditt val
 7. Lägg på luren

 

Avaktivera vidarekoppling

 1. Lyft luren
 2. Tryck #61#
 3. En röst bekräftar ditt val
 4. Lägg på luren

 

Samtal väntar

Svara på ytterligare ett samtal under pågående samtal. Du hör två korta tonstötar i luren när nytt samtal ringer dig under pågående samtal.

Aktivera samtal väntar

 1. Lyft luren
 2. Tryck *43#
 3. En röst bekräftar ditt val
 4. Lägg på luren

 

Undersök om tjänsten är inkopplad

 1. Lyft luren
 2. Tryck *#43#
 3. En röst bekräftar ditt val
 4. Lägg på luren

 

Svara på annat samtal under pågående samtal

 1. Under pågående samtal hörs två korta tonstötar. Detta innebär att någon annan försöker ringa dig. Be den du talar med vänta
 2. Tryck R för att svara den som ringer
 3. Tryck R igen när du vill återgå till det första samtalet

 

Avaktivera samtal väntar

 1. Lyft luren
 2. Tryck #43#
 3. En röst bekräftar ditt val
 4. Lägg på luren

 

Trepartssamtal

Du kan ha två samtal pågående samtidigt där alla parter hör och kan tala med varandra.

Direktkoppling av trepartssamtal
Under pågående tvåpartssamtal:

 1. Ring den tredje parten genom att trycka på: R + telefonnumret till personen du vill inkludera i ditt trepartssamtal.
 2. Om den andra personen inte svarar trycker du på R för att återgå till ursprungligt samtal. Om den andra personen svarar trycker du på R för att koppla ihop de båda samtalen.
 3. Tryckr på R igen för att koppla bort den tredje parten

 

Nummerpresentation

Alla telekunder hos VÖKBY Bredband har kostnadsfri nummerpresentation, vilket innebär att ditt nummerr visas på annans nummerpresentatör och du kan se vem som ringer till dig (förutsatt att den andra parten inte har en blockering av nummerpresentation). Tjänsten gäller bara för ett samtal i taget och kopplas ut automatiskt när du lägger på luren.

Ring med dolt nummer

 1. Lyft luren
 2. Tryck #31#
 3. Slå telefonnumret till den du vill ringa upp och ditt nummer visas inte hos den du ringer till.