Vanliga frågor och svar

Innehåll:Hur lång tid efter beställning tar det innan jag kan börja ringa?


Om du är befintlig kund hos VÖKBY Bredband och vill behålla ditt nuvarande telefonnummer tar det omkring 3 veckor från det att vi mottagit din beställning. Du får alltid en bekräftelse från VÖKBY Bredband på denna beställning. I bekräftelsen står vilket datum ditt telefonnummer kommer att flyttas över och då du kan börja ringa med VÖKBY Bredband som din telefonoperatör. Om du har beställt ett nytt telefonnummer från VÖKBY Bredband kan du börja ringa med detta nummer så snart du mottagit en bekräftelse.

Om du är blivande kund hos VÖKBY Bredband och vid beställning valt att behålla ditt nuvarande telefonnummer så kommer du omkring en till två veckor efter installationen av den aktiva utrustningen i din fastighet att få en bekräftelse från VÖKBY Bredband. I bekräftelsen står vilket datum som ditt telefonnummer kommer att flyttas över och du kan börja ringa med VÖKBY Bredband. Normalt ligger detta datum 3 veckor efter utskicket av bekräftelsen. Om du beställt ett nytt telefonnummer från VÖKBY bredband kan du börja ringa med detta nummer så snart du fått en bekräftelse.Vem gör uppsägning hos min nuvarande telefonioperatör och behövs detta?


Vid flytt (sk. portering) av ett telefonnummer från en annan telefonioperatör till VÖKBY Bredband begär VÖKBY Bredband att få ta över ditt telefonnummer till ett specifikt datum. Hos vissa operatörer gäller detta som en uppsägning och du behöver inte göra något mer. Men hos vissa operatörer kan det krävas att du gör en uppsägning för att inte bli fortsatt fakturerad. Du kan också ha uppsägningstid eller en tidsbindning på ditt befintliga abonnemang. För att undvika att bli debiterad dubbelt eller bli debiterad eventuella extra-avgifter när numret begärs över av VÖKBY Bredband måste du kontrollera ditt avtal med din nuvarande operatör. Tänk på att ditt abonnemang inte får vara avslutat eller stängt till det datum du begär att VÖKBY Bredband ska ta över numret. Ett avslutat abonnemang kan aldrig flyttas.Vad är en Telefoniplugg och behöver jag en?


Telefonipluggen från VÖKBY Bredband behöver du om du vill ha möjligheten att ansluta äldre varianter av telefonjack till telefonitjänsten från VÖKBY Bredband. Telefonipluggen är mellanpropp som ansluts till det första telejacket i fastigheten. Telefonipluggen levereras med en kabel på 2 meter som ansluts mellan Telefoniplugg och teleuttaget i den aktiva utrustningen eller telefonboxen (DRG111/DRG22/HT502/HT812).Hur hittar jag första telefonuttaget i mitt hus?


Genom att koppla in två telefoner och lyfta luren på båda telefonerna samtidigt så får endast en av telefonerna ton. Den telefon som får ton är inkopplad närmast eller i det första telefonuttaget. Flytta runt telefonerna mellan telefonuttagen till dess du hittar vilket uttag som alltid ger dig ton och som samtidigt bryter bort alla andra uttag. Det uttag som prioriteras ton är det första telefonuttaget. Denna metod kan bara användas så länge du har kvar ett aktivt abonnemang mot en annan operatör på vanlig telefonledning och under förutsättning att telefonuttagen är kopplade enligt svensk Telia-standard.
Om du testar detta och får ton i mer än en telefon samtidigt är uttagen kopplade parallellt. Det enda sättet att med säkerhet hitta första telefonuttaget är då att öppna varje telefonuttag och kontrollera visuellt. Kontakta din lokala elfirma för hjälp.Hur är det med de så kallade plustjänsterna och kostar det extra?


VÖKBY Bredband tillhandahåller ett antal sådana tjänster/funktioner utan extra kostnad. Även tjänster som krävs för nummerpresentation ingår utan extra kostnad. Telefonsvarartjänst levereras inte av VÖKBY Bredband. Läs mer om telefonins plustjänster i inkopplingsbeskrivningen för telefoni.Kan alla beställa telefonitjänst via VÖKBY Bredband?


För att kunna beställa telefonitjänst måste du ha fiberanslutning i ett nät som VÖKBY Bredband levererar tjänster inom.

Den som har flera jack och flera telefonapparater med samma telefonnummer beställer också en specialplugg hos VÖKBY Bredband för placering i första jacket.

Äldre typ av telefon med fingerskiva eller knapptelefon som saknar knappar med stjärna och fyrkant kan inte användas att ringa med i VÖKBY Bredbands nät.Hur länge behöver jag vara utan telefon när jag har felanmält den?


Se våra tjänstespecifika villkor.Finns möjligheten att ha en telefonsvarare?


VÖKBY Bredband tillhandahåller inte telefonsvarare som tjänst. Men det går utmärkt att koppla in en egen telefonsvarare till VÖKBY Bredbands telefonitjänst.