Felsökning

Vid felsökning är det viktigt att man strömsätter nätverksansluten utrustning i rätt turordning och att man ger den utrustning man strömsatt chans att hinna starta upp ordentligt innan man går vidare med nästa enhet. För största chans att lyckas bör utrustning strömsättas från aktiv utrustning och därefter den utrustning som är kopplad till denna.

För att eventuellt lösa uppkomna problem kan man testa följa dessa steg:

 1. Bryt strömmen till samtlig utrustning som aktiv utrustning, datorer, routrar samt TV- och telefoniboxar.
 2. Vänta minst 20-25 minuter.
 3. Börja med att koppla in strömkabeln till den aktiva utrustningen och vänta ett par minuter tills den har startat upp.
 4. Koppla därefter in strömkablar till router, TV- och telefonibox om sådana finns och vänta tills dom har startat upp. Samtliga dessa kan oftast strömsättas samtidigt.
 5. Starta datorn, logga in och försök kontrollera tillgången till internet. Kontrollera därefter även funktionerna för TV- och telefoni.

Om du efter att ha följt dessa steg, läst övrig felsökningsinformation på denna sida och dina tjänster fortfarande inte fungerar var vänlig kontakta Kundservice.

Övrig felsökning:Det tutar upptaget när man ringer till mig trots att jag inte talar i telefonen

Möjliga anledningar:

  Detta kan bero på att någon inkopplad telefon, fax eller liknande ”tjuvdrar” ström och detta leder till att den aktiva utrustningen eller telefoniboxen tolkar detta som om luren var avlyft.

 • Prova att koppla bort alla anslutna enheter från telefonuttagen och därefter koppla in en enhet (telefon, fax, m.m.) i taget för att se när felet uppstår.
 • Om felet kvarstår prova att koppla bort fastighetens telenät (kabeln till specialpluggen) från den aktiva utrustningen eller telefoniboxen och prova att ansluta en telefon med RJ11-kontakt direkt. Om det fungerar normalt med direktkopplad telefon finns det ett fel i fastighetens telenät.
 • Om inget av ovanstående hjälper kontakta VÖKBY Bredbands kundservice.


Det blir ingen upptagetton när man ringer till mig, fast jag pratar i telefonen

Möjliga anledningar:

  Problemet beror förmodligen på att tjänsten ”samtal väntar” är aktiverad.

 • Avaktivera tjänsten genom att lyfta luren och slå #43# och sen lägga på luren.
 • Om inte ovanstående hjälper kontakta VÖKBY Bredbands kundservice.


Det ringer inte i telefonen vid inkommande samtal, men jag kan ringa ut

Möjliga anledningar:

  Problemet beror förmodligen på överbelastning av den aktiva utrustningen eller telefonibox.

 • Koppla ur samtliga telefonapparater och dra ur elkontakten till den aktiva utrustningen samt eventuell telefonibox och sätt i den igen.
 • Koppla in en telefonapparat i taget och prova att ringa in efter varje inkoppling. Om ringsignalen slutar att fungera när en viss telefon kopplas in är den telefonen troligen felaktig och bör inte användas.
 • Om ringsignalen fungerar när alla telefoner är inkopplade igen kan felet bero på att någon av telefonerna belastar ringsignalen från den aktiva utrustningen för mycket. Detta kan då leda till att ringsignalen stängs av efter ett antal påringningar.
 • Om inget av ovanstående hjälper kontakta VÖKBY Bredbands kundservice.


Det hörs ett brummande bakgrundsljud vid samtal

Möjliga anledningar:

  Ibland uppstår så kallat nätbrum från annan utrustning som exempelvis dator som är inkopplad till den aktiva utrustningen.

 • Prova att koppla ut all ansluten utrustning från den aktiva utrustningen utom telefonibox. Om detta löser problemet kommer brummet från någon av de utrustningar som kopplats ur.
 • Om ljudet fortsätter kan brummet komma från nätadaptern till den aktiva utrustningen, telefonibox, telefonen (om den har elanslutning) telefonsvarare eller eventuell inkopplad faxmaskin. Prova att koppla bort all teleutrustning utom en telefon. Om detta löser problemet kommer brummet från någon av de utrustningar som kopplats ur.
 • Om inget av ovanstående hjälper kontakta VÖKBY Bredbands kundservice.


Min telefonibox fungerar inte

Möjliga anledningar:

 • Kontrollera att telefoniboxens strömadapter är ansluten på korrekt sätt.
 • Kontrollera att telefoniboxens strömadapter är av samma typ som boxen levererades med.
 • Ibland kan telefoniboxen behövas startas om. Dra ut strömsladden och vänta ungefär 10 sekunder. Koppla sedan in strömsladden igen och ge boxen några minuter att starta.
 • Felet kan bero på en åskskada. Läs mer om åskskador nedan.
 • Om inget av ovanstående hjälper kontakta VÖKBY Bredbands kundservice.


Min utrustning slutade fungera efter ett åskoväder


Vid åskväder eller blixtnedslag kan den aktiva utrustningen, dator, router, TV-box, telefon/telefonibox, telefonsvarare eller annan elektronisk utrustning skadas av den överspänning som skapas. För att undvika åskskada bör du dra ur alla el- och telefonkontakter vid åskväder. Det kan inte komma in överspänningar i huset via den optiska fiberkabeln.

Om utrustning blivit åskskadad måste utrustningen bytas. Följande priser gäller för köp av ny eller för utbyte av skadad utrustning:

 • Aktiv utrustning (bytes på plats av tekniker): 1 995 kr + timdebitering för arbete och resa.
 • TV-box (skickas per post): 1 695 kr + fraktkostnad.
 • Telefonibox (skickas per post): 295 kr + fraktkostnad
 • El-adapter till aktiv utrustning, TV-box eller Telefonibox (skickas per post): 149 kr

Normal åtgärdstid vid åskskada är (vid åtgärd på plats hos kund) inom 5 arbetsdagar.

Felavhjälpning och service utförs endast på utrustning levererad av VÖKBY Bredband.