Felsökning

Vid felsökning är det viktigt att man strömsätter nätverksansluten utrustning i rätt turordning och att man ger den utrustning man strömsatt chans att hinna starta upp ordentligt innan man går vidare med nästa enhet. För största chans att lyckas bör utrustning strömsättas från aktiv utrustning och därefter den utrustning som är kopplad till denna.

För att eventuellt lösa uppkomna problem kan man testa följa dessa steg:

 1. Bryt strömmen till samtlig utrustning som aktiv utrustning, datorer, routrar samt TV- och telefoniboxar.
 2. Vänta minst 20-25 minuter.
 3. Börja med att koppla in strömkabeln till den aktiva utrustningen och vänta ett par minuter tills den har startat upp.
 4. Koppla därefter in strömkablar till router, TV- och telefonibox om sådana finns och vänta tills dom har startat upp. Samtliga dessa kan oftast strömsättas samtidigt.
 5. Starta datorn, logga in och försök kontrollera tillgången till internet. Kontrollera därefter även funktionerna för TV- och telefoni.

Om du efter att ha följt dessa steg, läst övrig felsökningsinformation på denna sida och dina tjänster fortfarande inte fungerar var vänlig kontakta Kundservice.

Övrig felsökning:När jag försöker komma ut på Internet visas en sida där det står ”Internettjänst ej aktiv”.

Möjliga anledningar:

 • Din Internettjänst har ännu inte blivit aktiverad. Har du fått bekräftelse per post från VÖKBY Bredband att tjänsten är aktiverad?
 • Du har kopplat in fler datorer till den aktiva utrustningen än ditt abonnemang tillåter. I grundabonnemanget ingår endast ett visst antal IP-adresser. Om dessa är upptagna kan extra IP-adresser beställas från VÖKBY Bredband om du vill kunna koppla in ytterligare utrustning. Läs mer om IP-adresser här.
 • Du har växlat mellan att koppla in olika datorer och/eller router. Så snart en dator eller router kopplas till den aktiva utrustningen tilldelas den automatiskt en IP-adress. Denna adress förblir låst till just den individuella dator eller router som kopplats in under ca 30 minuter efter att den stängts av eller kopplats bort.
 • Om inget av ovanstående hjälper kontakta VÖKBY Bredbands kundservice.


Jag kommer inte ut på nätet, kan inte surfa och/eller kan inte skicka/ta emot e-post.

Möjliga anledningar:

 • Kontrollera att lamporna på den aktiva utrustningen lyser på korrekt sätt enligt inkopplingsbeskrivningen. Om lamporna inte lyser på rätt sätt kontakta VÖKBY Bredbands kundservice.
 • Om din dator är ansluten via trådlös eller trådbunden router bör du testa att dra ur och sätt i strömmen till denna router och därefter starta om din dator. Om detta inte hjälper kan (du om din dator är trådlöst ansluten) prova att koppla din dator med kabel direkt till den aktiva utrustningen. I sådana fall måste först den inkopplade routern först kopplas ur från den aktiva utrustningen och därefter vänta 30 minuter för att routerns IP-adress ska frisläppas. Sedan kopplar du en kabel direkt mellan dator och den aktiva utrustningen och startar sedan om datorn. Om Internetanslutningen fungerar efter denna åtgärd är det med stor sannolikhet något problem med din router.
 • Om inget av ovanstående hjälper kontakta VÖKBY Bredbands kundservice.


Jag är inte nöjd med hastigheten

Möjliga anledningar:

 • Om din dator är ansluten till RJ45-uttag nummer fyra på en aktiv utrustning (av äldre modell) med endast fyra uttag bör du prova att flytta kabeln till något av uttagen ett, två eller tre. Uttag fyra bör undvikas då det har vissa begränsningar.
 • Om du använder en äldre dator eller en dator med ett äldre operativsystem kan den behöva uppgraderas med t ex ett nyare operativsystem, mera internminne, snabbare processor och nätverkskort för att kunna hantera dagens snabbare bredbandsförbindelser.
 • Vissa bredbandsroutrar, både trådlösa och trådbundna har inte tillräckligt snabb genomströmningshastighet för att kunna hantera dagens snabbare bredbandsförbindelser. De kan orsaka problem redan vid hastigheter omkring 25 Mbit/s beroende på typ av router. Prova då att ansluta datorn med kabel direkt till den aktiva utrustningen.
 • Mikrovågsugnar, trådlösa telefoner, och annan radiosändande utrustning kan orsaka reducerad hastighet på en trådlöst ansluten enhet då de många gånger använder samma frekvensband. Prova med att koppla ur sådan utrustning och se till att den trådlösa bredbandsroutern inte är placerad nära en sådan utrustning.
 • Den Internethastighet du abonnerar på delas mellan all ansluten utrustning och vid samtidig användning av Internet på andra eventuellt anslutna enheter kan det uppstå bildhack och buffring enheter som visar film. Detta är helt beroende på vilken Internethastighet ditt abonnemang har och hur mycket kapacitet som samtidigt utnyttjas.
 • Testa din hastighet genom att surfa till www.bredbandskollen.se. Observera att trycket mot mätningsservern kan variera mycket beroende på nätbelastning och att belastningen är olika vid olika tider på dygnet. Mät därför hastigheten flera gånger och vid olika tider på dygnet för att få rättvisande mätvärden.
 • Om mätningen visar negativa resultat vid flera mättillfällen eller om inget av ovanstående hjälper kontakta VÖKBY Bredbands kundservice.


Min utrustning slutade fungera efter ett åskoväder


Vid åskväder eller blixtnedslag kan den aktiva utrustningen, dator, router, TV-box, telefon/telefonibox, telefonsvarare eller annan elektronisk utrustning skadas av den överspänning som skapas. För att undvika åskskada bör du dra ur alla el- och telefonkontakter vid åskväder. Det kan inte komma in överspänningar i huset via den optiska fiberkabeln.

Om utrustning blivit åskskadad måste utrustningen bytas. Följande priser gäller för köp av ny eller för utbyte av skadad utrustning:

 • Aktiv utrustning (bytes på plats av tekniker): 1 995 kr + timdebitering för arbete och resa.
 • TV-box (skickas per post): 1 695 kr + fraktkostnad.
 • Telefonibox (skickas per post): 295 kr + fraktkostnad
 • El-adapter till aktiv utrustning, TV-box eller Telefonibox (skickas per post): 149 kr

Normal åtgärdstid vid åskskada är (vid åtgärd på plats hos kund) inom 5 arbetsdagar.

Felavhjälpning och service utförs endast på utrustning levererad av VÖKBY Bredband.Jag har problem med ”Playtjänster”/Streaming

Möjliga anledningar:

 • Om din dator/router/”Smart-TV”/Apple-TV/ChromeCast (via extra tillbehör) är ansluten till RJ45-uttag nummer fyra på en aktiv utrustning (av äldre modell) med endast fyra uttag bör du prova att flytta kabeln till något av uttagen ett, två eller tre. Uttag fyra bör undvikas då det har vissa begränsningar.
 • Om du kör ”Playtjänsten”/Streaming på en ”Smart-TV”/Apple-TV/ChromeCast som är ansluten till Internet, kontrollera om det går att uppgradera dess programvara.
 • Om du använder en äldre dator eller en dator med ett äldre operativsystem kan den behöva uppgraderas med t ex ett nyare operativsystem, mera internminne, snabbare processor och nätverkskort för att kunna hantera dagens snabbare bredbandsförbindelser och ”Playtjänster”/Streaming.
 • Vissa bredbandsroutrar, både trådlösa och trådbundna har inte tillräckligt snabb genomströmningshastighet för att kunna hantera dagens snabbare bredbandsförbindelser. De kan orsaka problem redan vid hastigheter omkring 25 Mbit/s beroende på typ av router. Prova då att ansluta datorn eller ”Smart-TV”/Apple-TV/ChromeCast med kabel direkt till den aktiva utrustningen.
 • Mikrovågsugnar, trådlösa telefoner, och annan radiosändande utrustning kan orsaka reducerad hastighet på en trådlöst ansluten enhet då de många gånger använder samma frekvensband. Prova med att koppla ur sådan utrustning och se till att den trådlösa bredbandsroutern inte är placerad nära en sådan utrustning.
 • Den Internethastighet du abonnerar på delas mellan all ansluten utrustning och vid samtidig användning av Internet på andra eventuellt anslutna enheter kan det uppstå bildhack och buffring enheter som visar film. Detta är helt beroende på vilken Internethastighet ditt abonnemang har och hur mycket kapacitet som samtidigt utnyttjas.
 • Testa din hastighet genom att surfa till www.bredbandskollen.se. Observera att trycket mot mätningsservern kan variera mycket beroende på nätbelastning och att belastningen är olika vid olika tider på dygnet. Mät därför hastigheten flera gånger och vid olika tider på dygnet för att få rättvisande mätvärden.
 • Om mätningen visar negativa resultat vid flera mättillfällen eller om inget av ovanstående hjälper kontakta VÖKBY Bredbands kundservice.