Nätavgift

För att ha möjlighet att beställa fibertjänster i VÖKBY-nätet fakturerar VÖKBY Bredband kunder med aktiv tjänst en nätavgift. Det är nätavgiften som finansierar och säkerställer drift och underhåll av fibernätet samt möjliggör snabba åtgärdstider vid uppkomst av problem. Hur mycket man betalar i nätavgift varierar och beror helt på det nät du tillhör och den prissättning nätägaren tillämpar. Om nätägaren väljer att förändra kostnaden för nätavgift förändras även nätavgiftskostnaden som du faktureras.

Från 1 februari 2017 kommer VÖKBY Bredband särredovisa nätavgiften på samtliga fakturor. Tidigare har nätavgiften varit inkluderad i månadspriset för Internettjänsten och förändringen innebär att samtliga tjänster blir nätavgiftspliktiga. Var uppmärksam på att detta kan medföra en justering av din totala månadskostnad.

Område

Nätavgift ex moms (företagskunder)

Nätavgift inkl moms (privatkunder)

Boxholm

50 kr

62,50 kr

Ydre

50 kr

62,50 kr

Ydre Torpön

100 kr

125 kr

Ödeshög

50 kr

62,50 kr

Vadstena

50 kr

62,50 kr

Emmaboda

80 kr

100 kr

Motala

70 kr

87,50 kr

Åtvidaberg Yxnerum

90 kr

112,50 kr

Griffels nät i Växjö

80 kr

100 kr