Telefoni

All fast telefoni som levereras av VÖKBY Bredband är prioriterad telefoni.
Oprioriterad telefoni gör ingen skillnad på vilken typ av trafik som färdas genom en fiberkabel. Då man laddar ner stora filer på en dator eller tittar på flera TV-apparater samtidigt förbrukas en del av fiberns bandbredd. Prioriterad telefoni släpper alltid fram telefonitrafiken i första hand och oavsett om bandbredd förbrukas på annat håll kan man vara helt säker på att telefonitjänsten fungerar utan störningar.

Telefoniabonnemang

Beskrivning:
Telefoni via fiber möjliggör ett likvärdigt alternativ till de gamla kopparledningarna.

Samtalsavgifter

Öppningsavgift: 0,35 kr/samtal
Samtal inom Sverige: 0,09 kr/min
Samtal till mobil: 1,20 kr/min
Betalsamtal: Enligt gällande tariffer hos respektive operatör.
Samtal till utland: Se separat prislista
Samtal inom VÖKBY Bredbands nät: 0,00 kr/min (om båda parter har VÖKBY Bredband som operatör)

Från 47,20 kr/mån

Om man vill använda sitt nuvarande eller gamla telefonnummer med VÖKBYs telefonitjänst är det viktigt att aldrig säga upp sitt befintliga abonnemang förrän man mottagit en bekräftelse från VÖKBY Bredband. Om man vill behålla sitt tidigare telefonnummer krävs det att beställaren överlåter (porterar) sitt befintliga telefonnummer till VÖKBY Bredband. Detta görs genom att VÖKBY Bredband skickar en förfrågan till nuvarande operatör om att ta över ett befintligt telefonnummer. Detta kan endast göras om det befintliga telefoniabonnemanget inte är uppsagt.

Följande telefonitjänster ingår i abonnemanget:
  • Nummerpresentation
  • Vidarekoppling (samtalskostnad till ett vidarekopplat nummer tillkommer)
  • Förfrågan/Pendling
  • Väntande samtal
  • Trepartssamtal
  • Blockering av nummerpresentation

Tillhörande utrustning

För att ha VÖKBY Bredbands telefonitjänst krävs en telefonibox och aktiv utrustning.

Telefonibox

Beskrivning:
Telefoniboxen kopplas till den aktiva utrustningen och behövs för VÖKBYs telefonitjänst. Den aktiva utrustningen leder telefonitrafik till telefoniboxen som sedan fördelar informationen till din telefon. Boxen är liten, lätthanterad, och enkel att ställa undan.

479 kr


Aktiv utrustning

Beskrivning:
Den aktiva utrustningen tar emot fibern i fastigheten. Den omvandlar ljussignaler som skickas genom fibern till data, som den sedan fördelar vidare till en dator, nätverksrouter, TV-box eller telefonibox.

Internet och telefoni via fiber kräver alltid aktiv utrustning.

1 596 kr
Installationsavgift tillkommer

Moms är exkluderat i alla priser