2020-07-15

Slutinstallation i alla fastigheterna är klara.

Asfaltering av gator är beställda och beräknas utföras efter semestern.

 

VÖKBY Bredband har fått i uppdrag av Boxholms kommun att ansluta fastigheter till fibernätet.

Alla hushåll som ingår i projektet har fått hem mer utförlig information samt beställningsblanketter  och Markupplåtelseavtal att skriva på.

Grävprojektering av området pågår. Grävning kommer att ske efter vintern då arbetet inte går att få klart innan vintern.

I dagsläget har 12 fastigheter beställt en anslutning.

Grävning är utförd och blåsning av fiber är beställd.

Anslutningsavgift

Priset för installation är 20 000 kr.

Hela installationen ingår i priset, även grävning på tomt.

Mediaomvandlare ingår ej i projektet.

Sidan uppdaterades senast 2020-07-15