Just nu i projektet

VÖKBY Bredband har fått i uppdrag av Boxholms kommun att ansluta fastigheter till fibernätet.

Alla hushåll som ingår i projektet har fått hem mer utförlig information samt beställningsblanketter  och Markupplåtelseavtal att skriva på.

Grävprojektering av området pågår. Grävning kommer att ske efter vintern då arbetet inte går att få klart innan vintern.

I dagsläget har 12 fastigheter beställt en anslutning.

 

Slutinstallation i fastigheter är enligt tidsplan tänkt till första delen av 2020.

 

Anslutningsavgift

Priset för installation är 20 000 kr. H

Hela installationen ingår i priset, även grävning på tomt.

Mediaomvandlare ingår ej i projektet.