190311 Driftstörning Vadstena, Rogslösa med omgivning, Borghamn med omgivning, Nässja/Örberga-Säby, planerad nätombyggnad

Natten mot måndagen den 2019-03-11 mellan klockan 00:00 och 06:00 kommer arbete med flytt av kommunägd fiberförbindelse i Vadstena att utföras.

Orsaken till detta arbete är att Vadstena kommun har beslutat att en befintlig fibersträckning inom kommunen måste flyttas på grund av ett fastighetsbygge.

Under arbetet som beräknas pågå upp till 6 timmar under tidsperioden ovan kommer det att förekomma avbrott och störningar i samtliga tjänster från VÖKBY Bredband och SAPPA för kunder i följande områden:

Centrala Vadstena: Enstaka kunder på Järnvägsgatan, Hamngatan, Slottsgatan, Mörby, Sjögatan, Torggatan, Lasarettsgatan, Kastad, Rådhustorget, Myntbacken, Mjölna, Arneberga, Kungs Starby.

Rogslösa och kringliggande områden bl.a. Åsberga, Källstad, Herrestad, Hageby, Yxstad, Kartorp, Erslösa, Åbylund, Häckenäs, Älvestad, Örberga, Vilseberga, Luckerstad, Lundby, Krigsberga, Valla, Svälinge, Åsberga, Broby, Åbylund. Samtliga kunder omfattas.

Borghamn och kringliggande områden bl.a. Västerlösa, Bårstad, Åsby, Djurkälla, Freberga, Rosenlund, Hässleby, Väversunda, Skedet, Nyby, Skogsby. Samtliga kunder omfattas.

Nässja/Örberga-Säby: Samtliga kunder omfattas.

Efter avslutat arbete kan eventuellt kundplacerat modem/aktiv utrustning, TV-box, telefoni-box, och router behöva startas om för att tjänsterna ska fungera normalt igen.

Om problem kvarstår efter avslutat arbete och omstart av utrustning, kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på telefon: 0142-680 680.

190304 Driftstörning Vadstena, planerad nätombyggnad, ändrat datum från 190218

På grund av fördröjning i materielleverans är vi tvungna att ändra datum för tidigare annonserat arbete.

Nytt datum är måndag 2019-03-04 mellan klockan 00:00 och 06:00.

Vilka kunder som påverkas av arbetet är oförändrat, se nedan.

Natten mot måndagen den 2019-02-18 mellan klockan 00:00 och 06:00 kommer arbete med flytt av kommunägd fiberförbindelse i Vadstena att utföras.

Orsaken till detta arbete är att Vadstena kommun har beslutat att en befintlig fibersträckning inom kommunen måste flyttas på grund av ett fastighetsbygge.

Under arbetet som beräknas pågå upp till 6 timmar under tidsperioden ovan kommer det att förekomma avbrott och störningar i samtliga tjänster från VÖKBY Bredband och SAPPA för kunder i följande områden:

Centrala Vadstena, HSB BRF Härolden 4.

Enstaka kunder i och omkring Kastad, Arneberga och Södra vägen.

Efter avslutat arbete kan eventuellt kundplacerat modem/aktiv utrustning, TV-box, telefoni-box, och router behöva startas om för att tjänsterna ska fungera normalt igen.

Om problem kvarstår efter avslutat arbete och omstart av utrustning, kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på telefon: 0142-680 680.

 

181126-27 Driftstörning Vadstena planerat elavbrott

Måndagen den 181126 från klockan 23:00 till Tisdagen den 181127 klockan 04:00 har elleverantören Vattenfall meddelat planerat strömavbrott på följande adresser/områden i Vadstena:

St Persskolan, Borgmästaregatan, Nådendalsvägen, Filippasväg, Birgittasväg, Margaretavägen, Lundstedtska villan, Wallerska villan, Dalsgården.

Under perioden ovan kommer det att förekomma driftavbrott i VÖKBY Bredbands samtliga tjänster för vissa kunder i och omkring ovanstående områden.

Även kunder som har ström i närliggande områden kan påverkas av avbrott i VÖKBY Bredbands tjänster.

Efter arbetets slut kan kundplacerad aktiv utrustning, router, TV-box, telefonibox behöva startas om för att tjänsterna ska fungera normalt igen.

Om problem kvarstår efter detta arbete kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på telefon: 0142 – 680 680.

 

 

181029 Driftunderhåll Yxnerum med omnejd

2018-10-29 mellan klockan 00:00 – 02:00 natten mot måndag kommer VÖKBY Bredband att utföra ett driftunderhåll som drabbar kunder på sträckan Åtvidaberg – Yxnerum med omnejd.
Under detta arbete kan det förekomma störningar för era tjänster då vi ska uppgradera central utrustning.

Om ni har problem med internet, TV eller telefoni efter detta arbete och omstart av fiberanslutning samt tillhörande utrustning inte hjälpte, vänligen kontakta kundservice på nummer 0142-680 680.

180906-07 Planerat driftunderhåll Boxholm, Malexander(med omnejd) och Strålsnäs(med omnejd)

Torsdagen den 6 september och fredagen den 7 september kommer VÖKBY bredband att utföra planerat underhållsarbete i Boxholm, Malexander (med omnejd) och Strålsnäs (med omnejd).

Arbetet som omfattar byte av central utrustning kommer att orsaka avbrott i samtliga tjänster för vissa kunder i områden ovan.

Avbrottet kommer att ske under kontorstid (8-17) någon av dagarna ovan och beräknas till c:a 60 minuter.

För att få reda på om just din anslutning omfattas av detta arbete eller om du har andra frågor, kontakta VÖKBY Bredbands kundservice 0142-680680.

 

 

161001 Driftstörning Wexnet [ÅTGÄRDAT]

 

Följande information är från wexnets hemsida. (http://wexnet.se/2016/10/01/driftstorning-wexnet-7/)

Uppdatering 11:43: Sedan kl 11 har även återstående kunder fått tillbaka sin anslutning. Vi har identifierat att orsaken till störningen låg i våra leverantörsanslutningar. Vi kommer nu att analysera detta vidare.

Uppdatering 10:20: Felsökning fortsätter tillsammans med leverantör. De flesta kunder har just nu anslutning, men eftersom felet ännu inte är åtgärdat, kan anslutningen komma och gå under tiden vi felsöker.

Uppdatering 09:00: Driftstörningen påverkar olika tjänster i olika delar av nätet. Vi felsöker tillsammans med leverantör och under felsökningen kan anslutning komma och gå.

Uppdatering 07:56: Felsökning pågår fortfarande.

Uppdatering 06:33: Felsökning pågår fortfarande

Lördag den 1/10 kl.03:24: Vi har för närvarande en driftstörning som påverkar olika tjänster i olika delar av nätet. Vi arbetar för att åtgärda störningen så fort som möjligt. Vi återkommer med information när vi vet mer.