190429 Planerat driftunderhåll, samtliga kunder

Under natten till måndagen den 29 april med början klockan 00:00 fram till klockan 06:00 kommer VÖKBY Bredband att utföra planerat underhållsarbete i centrala system.

Samtliga kunder kommer att påverkas av längre avbrott och störningar i VÖKBY Bredbands tjänster (och SAPPA-TV) under ovanstående period.

(Kunder som hyr så kallade svartfiber- och våglängdsförbindelser påverkas inte av detta arbete)

Efter avslutat arbete kan omstart av kundplacerad aktiv utrustning, router, TV-box, telefonibox, behövas för att tjänsterna ska fungera normalt igen.

 

190423-190510 Planerade driftavbrott i samband med nätombyggnad i Vadstena, område Rogslösa och Borghamn med omnejd.

Vadstena kommun kommer att utföra förstärkningsarbete i fibernätet som berör samtliga kunder på sträckan Vadstena-Rogslösa-Borghamn med omnejd.

Arbetet beräknas börja tisdagen den 23 april 2019 och pågå under c:a tre veckor.

Under arbetet kommer samtliga tjänster periodvis vara otillgängliga. Avbrottstiden per kund beräknas från ett par timmar upp till en dag, vid minst två tillfällen under arbetsperioden. Störningar och försämrad kapacitet kan uppstå under arbetets gång. Arbetet kommer att utföras vardagar mellan 08:00 och 17:00. Om information krävs för vilken dag en viss adress/fastighet kommer att drabbas av avbrott, kontakta VÖKBY Bredband enligt nedan. För att det ska vara möjligt att kontrollera status på respektive kundanslutning efter slutfört arbete rekommenderar VÖKBY Bredband att den aktiva utrustningen (dosan på väggen som är ansluten till inkommande fiber) är strömförsörjd under hela arbetsperioden. Eventuellt kan den aktiva utrustningen, router, TV-box eller telefonibox behöva startas om efter avslutat arbete för att tjänsterna ska fungera normalt igen.

Under arbetets gång följer VÖKBY Bredband löpande upp status på kundanslutningarna.

Om du önskar veta mer om detta arbete kontakta Bredbandsinformationen på Vadstena kommun per telefon: 0143-153 10 eller via e-post: bredbandsinfo@vadstena.se.

För information om planerade avbrottstider eller vid felanmälan av tjänster är du välkommen att kontakta VÖKBY Bredband på telefon 0142-680-680.

190509 Driftunderhåll VÖKBY telefoni

Torsdagen den 190509 mellan klockan 00:00 och 06:00 kommer vår leverantör av telefoni att utföra ett driftunderhåll som påverkar telefonitjänsten i samtliga nät.

Störningar samt avbrott kommer att förekomma i telefonitjänsten under arbetsperioden ovan.

 

181126-27 Driftstörning Vadstena planerat elavbrott

Måndagen den 181126 från klockan 23:00 till Tisdagen den 181127 klockan 04:00 har elleverantören Vattenfall meddelat planerat strömavbrott på följande adresser/områden i Vadstena:

St Persskolan, Borgmästaregatan, Nådendalsvägen, Filippasväg, Birgittasväg, Margaretavägen, Lundstedtska villan, Wallerska villan, Dalsgården.

Under perioden ovan kommer det att förekomma driftavbrott i VÖKBY Bredbands samtliga tjänster för vissa kunder i och omkring ovanstående områden.

Även kunder som har ström i närliggande områden kan påverkas av avbrott i VÖKBY Bredbands tjänster.

Efter arbetets slut kan kundplacerad aktiv utrustning, router, TV-box, telefonibox behöva startas om för att tjänsterna ska fungera normalt igen.

Om problem kvarstår efter detta arbete kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på telefon: 0142 – 680 680.

 

 

181029 Driftunderhåll Yxnerum med omnejd

2018-10-29 mellan klockan 00:00 – 02:00 natten mot måndag kommer VÖKBY Bredband att utföra ett driftunderhåll som drabbar kunder på sträckan Åtvidaberg – Yxnerum med omnejd.
Under detta arbete kan det förekomma störningar för era tjänster då vi ska uppgradera central utrustning.

Om ni har problem med internet, TV eller telefoni efter detta arbete och omstart av fiberanslutning samt tillhörande utrustning inte hjälpte, vänligen kontakta kundservice på nummer 0142-680 680.

180906-07 Planerat driftunderhåll Boxholm, Malexander(med omnejd) och Strålsnäs(med omnejd)

Torsdagen den 6 september och fredagen den 7 september kommer VÖKBY bredband att utföra planerat underhållsarbete i Boxholm, Malexander (med omnejd) och Strålsnäs (med omnejd).

Arbetet som omfattar byte av central utrustning kommer att orsaka avbrott i samtliga tjänster för vissa kunder i områden ovan.

Avbrottet kommer att ske under kontorstid (8-17) någon av dagarna ovan och beräknas till c:a 60 minuter.

För att få reda på om just din anslutning omfattas av detta arbete eller om du har andra frågor, kontakta VÖKBY Bredbands kundservice 0142-680680.

 

 

161001 Driftstörning Wexnet [ÅTGÄRDAT]

 

Följande information är från wexnets hemsida. (http://wexnet.se/2016/10/01/driftstorning-wexnet-7/)

Uppdatering 11:43: Sedan kl 11 har även återstående kunder fått tillbaka sin anslutning. Vi har identifierat att orsaken till störningen låg i våra leverantörsanslutningar. Vi kommer nu att analysera detta vidare.

Uppdatering 10:20: Felsökning fortsätter tillsammans med leverantör. De flesta kunder har just nu anslutning, men eftersom felet ännu inte är åtgärdat, kan anslutningen komma och gå under tiden vi felsöker.

Uppdatering 09:00: Driftstörningen påverkar olika tjänster i olika delar av nätet. Vi felsöker tillsammans med leverantör och under felsökningen kan anslutning komma och gå.

Uppdatering 07:56: Felsökning pågår fortfarande.

Uppdatering 06:33: Felsökning pågår fortfarande

Lördag den 1/10 kl.03:24: Vi har för närvarande en driftstörning som påverkar olika tjänster i olika delar av nätet. Vi arbetar för att åtgärda störningen så fort som möjligt. Vi återkommer med information när vi vet mer.