190227 Driftunderhåll Njudung Energi

2019-02-27 Kommer Njudung Energi att utföra ett planerat driftunderhåll på stadsnätet mellan klockan 01:00 – 04:00.
Driftstörningar och avbrott av samtliga tjänster (ej svartfiber) kan upplevas under angiven tid.

Om era tjänster inte fungerar efter omstart av fiberanslutning samt tillhörande utrustning vänligen kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på nummer 0142-680 680.