190122 Driftstörning TRAMAN

2019-01-22 kl 11:15 TRAMAN meddelar att de för närvarande är drabbade av en driftstörning i fibernätet som kan orsaka korta avbrott. De arbetar med att åtgärda felet så snabbt som möjligt.

190118 Driftstörning TV Traman

2019-01-18 09:00 Traman har meddelat att de för närvarande har en driftstörning som drabbar TV kunder i Tranås med omnejd.
De arbetar på att lösa problemet så snart de kan.

180907 Traman arbetar vidare med uppgradering av system (Tranås)

180305 Traman har påbörjat arbete med planerat byte av system för hantering av kunders tjänster i Traman-nätet. (Tranås)

Kunder som omfattas av detta arbete som är uppdelat i flera etapper framöver är meddelade per brev från Traman vilka datum som gäller .

180907 Tramans arbete med systembyte fortsätter etappvis under hösten och vintern enligt ovan.