191204 Driftstörning TV (SVT1+2 Småland, TV4 Växjö) [avhjälpt]

191204 13:00

Teracoms arbete är avslutat och vi har åter utsändning på SVT1+2 Småland och TV4 Växjö.

191204 11:00

På grund av ett av Teracom planerat arbete i det markbundna TV-nätet har vi för närvarande avbrott i vår utsändning av SVT1+2 Småland och TV4 Växjö.

Enligt Teracom ska arbetet vara slutfört klockan 13:00.

 

191121 Driftstörning Rimforsa (ITUX) [Avhjälpt]

191121 10:50 ITUX meddelar:

Vi upplever just nu en driftstörning som drabbar kunder i postnummer 59043 i Rimforsa. Felsökning och åtgärd pågår. MVH, iTUX NOC

 

20191121 kl.14:50 Driftstörningen skall nu vara åtgärdad. Omstart av fiberanslutning samt tillhörande utrustning kan behöva startas om. Om era tjänster inte fungerar efter omstart, vänligen kontakta VÖKBY Bredbands kundservice 0142-680 680.

191119 [Avhjälpt] Driftstörning iTUX – vit bild på tv

2019-11-19 kl 20:15, driftstörningen ska nu vara avhjälpt. Eventuellt kan omstart av tv-box behövas om det inte hoppar igång av sig självt.

2019-11-19 kl 17:00, fortsatt felsökning pågår. Nästa uppdatering i ärendet sker kl 20:00 eller så snart vi vet mer.

2019-11-19 kl 16:00, fortsatt felsökning pågår.

2019-11-19 kl 15:00, fortsatt felsökning pågår.

2019-11-19 kl 14:00, fortsatt felsökning pågår.

2019-11-19 kl 13:00, fortsatt felsökning pågår.

2019-11-19 kl 11:00 fick vi bekräftat att underleverantör har tappat kontakt med sin utrustning kl 09:08 vilket medför vit bild för TV-abonnenter i iTUX nät. Felsökning och åtgärd pågår.

191126-191206 Planerade driftavbrott i samband med nätombyggnad i centrala Vadstena.

Vadstena kommun kommer att utföra förstärkningsarbete i fibernätet som berör kunder i centrala Vadstena, främst på följande gator:  Sjögatan, Torggatan, Helgeandsgatan, Klostergatan, Murgatan, Lasarettsgatan, Hamngatan, Knivsmedsgatan, Hovsgatan, Slottsgatan, Gropgatan, Rännevallsgatan, Rådhustorget, Ljungagränd.

Arbetet beräknas börja tisdagen den 26 november 2019 och pågå under c:a två veckor.

VÖKBY Bredband har skickat informationsbrev till installationsadressen för de kunder som omfattas av detta arbete.

Under arbetet kommer samtliga tjänster periodvis vara otillgängliga. Avbrottstiden per kund beräknas från ett par timmar upp till en dag under arbetsperioden. Störningar och försämrad kapacitet kan uppstå under arbetets gång. Arbetet kommer att utföras vardagar mellan 07:00 och 17:00. Om information krävs för vilken dag en viss adress/fastighet kommer att drabbas av avbrott, kontakta VÖKBY Bredband enligt nedan. För att det ska vara möjligt att kontrollera status på respektive kundanslutning efter slutfört arbete rekommenderar VÖKBY Bredband att den aktiva utrustningen (dosan på väggen som är ansluten till inkommande fiber) är strömförsörjd under hela arbetsperioden. Eventuellt kan den aktiva utrustningen, router, TV-box eller telefonibox behöva startas om efter avslutat arbete för att tjänsterna ska fungera normalt igen.

Under arbetets gång följer VÖKBY Bredband löpande upp status på kundanslutningarna.

Om du önskar veta mer om detta arbete kontakta Bredbandsinfo på Vadstena kommun per telefon: 0143-153 10 eller via e-post: bredbandsinfo@vadstena.se.

För information om planerade avbrottstider eller vid felanmälan av tjänster är du välkommen att kontakta VÖKBY Bredband på telefon 0142-680-680.

 

Vänliga hälsningar

VÖKBY Bredband AB

191216 Planerat driftarbete iTUX Kinda

2019-12-16 kommer iTUX att genomföra ett planerat driftunderhåll mellan kl 00:00 och 06:00 vilket kan orsaka avbrott i tjänsterna.

191115 Driftstörning iTUX – Rimforsa [avhjälpt]

2019-11-18, iTUX meddelade att driften var tillbaka 2019-11-15 ca kl 18:30 efter att man bytt ut en trasig switch.

2019-11-15 kl 14:35 fortsatt felsökning pågår.

2019-11-15 kl 13:30 fortsatt felsökning pågår.

2019-11-15 kl 09.13 bekräftade iTUX att de drabbats av en driftstörning som orsakar avbrott för kunder i Rimforsa med omnejd. Felsökning och åtgärd pågår.

191113 Strömavbrott i Åryd – Wexnet [avhjälpt]

2019-11-13 kl 17:00 Strömmen är åter och driftstörningen avhjälpt.

2019-11-13 kl 16:17 Meddelade Wexnet att de drabbats av ett strömavbrott som orsakar avbrott för kunder i Åryd med omnejd. Vi återkommer med mer information så snart vi vet mer.

191113 Planerat servicearbete Wexnet

2019-10-29 meddelar Wexnet följande:
Wexnet kommer natten till den 13 november utföra arbete på central utrustning.
Arbetet kan komma att påverka Triple Playkunder i nätet.

Arbetet påbörjas kl. 00.00 och beräknas vara klart kl. 05.00

191209 Driftstörning planerat servicearbete. Emmaboda, Växjö (Wexnet), Griffel, Sävsjö (Savman), Vetlanda (Njudung), samt vissa TV-kanaler i alla nät. [Avhjälpt]

2019-12-09 03:00 Servicearbetet är nu avhjälpt och tjänsterna skall nu fungera som normalt.

Om era tjänster inte fungerar efter omstart av fiberanslutning samt tillhörande utrustning, vänligen kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på 0142-680 680 eller via e-post: kundservice@vokby.se

 

Natten mot måndagen den 9 december mellan klockan 00:00 och 06:00, kommer en underleverantör till VÖKBY Bredband att utföra planerat servicearbete.

VÖKBY Bredbands samtliga tjänster (och SAPPA-TV) för kunder i Emmaboda, Växjö med omnejd (Wexnet), Griffel i Växjö, Sävsjö (Savman), Vetlanda (Njudung), kommer att påverkas av avbrott och störningar under perioden ovan.

TV-kanalerna SVT1 Småland, SVT2 Småland och TV4 Växjö, kommer att påverkas av avbrott och störningar under perioden ovan för samtliga VÖKBY Bredbands kunder.

Efter avslutat arbete kan omstart av kundplacerad aktiv utrustning, router, TV-box, telefonibox, behövas för att tjänsterna ska fungera normalt igen.

191101 Driftstörning iTUX – Rimforsa [avhjälpt]

2019-11-01 kl 16:05 bekräftade iTUX att driften var åter för samtliga kunder.

2019-11-01 kl 15:30 fortsatt felsökning pågår, ingen ny information från iTUX.

2019-11-01 kl 13:10 fortsatt felsökning pågår, ingen ny information från iTUX.

2019-11-01 kl 10:27 fortsatt felsökning pågår.

2019-11-01 kl 09:14 meddelade iTUX att de drabbats av en driftstörning som orsakar avbrott för kunder i Rimforsa. Felsökning och åtgärd pågår.