Under 2020 kommer VÖKBY Bredband på uppdrag av Boxholms kommun att förlägga kanalisation i samband med att Vattenfall gräver nya elservicer i Blåvik.

Totalt berörs 79 fastigheter av grävningen.

Erbjudande om en anslutning har skickats ut till de berörda fastigheterna i området i norra Blåvik runt kyrkan.

Anslutningsavgiften är 20 000:-. Då ingår grävning på tomt intill fastighet, allt material i form av slang, sökband och fiber samt aktiv utrustning för att starta upp tjänster.

Under hösten 2020 kommer en sammanställning att göras för att göra klart med grävning inne på tomt,

vissa förstärkningsarbeten med att placera nya brunnar, samt stambyggnation med fiber till brunnar.

Anslutning av fastigheterna kommer att ske under vår/försommar 2021.

 

Om ni inte fått erbjudandet och är intresserad eller har frågor angående projektet

kontakta VÖKBY Bredband 0142-680 670 eller via mail: fiberanslutning@vokby.se