Återbetalning av innestående belopp

Ibland kan du som kund ha ett innestående belopp hos VÖKBY Bredband. Överskottet kan bero på att du under din tid som kund hos VÖKBY Bredband har betalat in mer pengar än vad du är skyldig, begärt en kreditering eller andra anledningar. Med jämna mellanrum skickar VÖKBY Bredband ut information till de kunder som har pengar innestående. Om du vet att du har ett innestående belopp hos VÖKBY Bredband fyller du i nedanstående formulär för att göra en begäran om återbetalning.

 

Begäran om återbetalning av innestående belopp

Vid kontakt med VÖKBY Bredband via, brev, e-post eller telefon förekommer att personuppgifter överlämnas. VÖKBY Bredband har kundregister där du som kund blir registrerad med namn, företagsnamn, personnummer och adress. Som besökare på www.vokby.se samlas inga personuppgifter in. Dock kan du frivilligt lämna dina personuppgifter till oss, exempelvis om du fyller i ett kontaktformulär. Alla personuppgifter vi har är för internt bruk och är till för att kunna ge dig en så bra service som möjligt. Våra medarbetare och de datasystem som bearbetar dina personuppgifter gör det i enlighet med de regler och lagar som PUL föreskriver. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att begära information om och rättelse av dina personuppgifter.