Jun
20

*Åsksäsongen är här*

Nu är åsksäsongen här!

Fibern leder inte ström och är därför inte känslig för åska och kan heller inte leda in störningar i fastigheten.

Däremot är den elanslutna utrustning som finns i hemmen åskkänslig, eftersom den är anslutet till elnätet. För att undvika problem med skadad utrustning, bör du använda dig av åskskydd. För säkerhets skull, dra ändå ur kontakterna när åskan går eller om det finns risk för åskväder, åskskydd är aldrig heltäckande.

Tänk på att all utrustning som är sammankopplad med nätverks- eller andra kablar kan leda vidare överspänningar till flera utrustningar om elen är inkopplad till någon av dessa. Inkommande telefonledningar från det konventionella telenätet kan också leda in överspänningar i fastigheten.

Om den aktiva utrustningen, TV-box eller Telefonibox (utrustning levererad av VÖKBY Bredband) skadas av åskan kontaktar du VÖKBY Bredbands kundservice på telefon 0142-680 680 så får du den utbytt enligt gällande prislista. Garantier på utrustning gäller ej vid åskskada.

Kategorier Avklarade driftstörningar