Mar
25

2020-03-30 Driftunderhåll telefoni samtliga nät [Avhjälpt]

03:00 Driftunderhållet av nu avhjälpt.

2020-03-30 natten mot måndag mellan klockan 00:00 – 03:00 kommer VÖKBY Bredband AB att utföra ett planerat driftunderhåll som kommer att drabba telefonitjänsten. Under detta underhåll kan det förekomma störningar som gör tjänsten obrukbar.

Om telefonitjänsten inte fungerar efter omstart av fiberanslutning samt telefonibox vänligen kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på 0142-680 680 eller via e-post: kundservice@vokby.se

Kategorier Avklarade driftstörningar