Feb
06

2020-02-24 Planerat driftunderhåll TV, Kinda, Åtvidaberg

VÖKBY Bredband kommer natten till den 24 februari utföra arbete på central utrustning. Arbetet kommer påverka stadsnätskunder med TV tjänst.

När:

2020-02-24 kl.00:00 – 06:00

Var:

Kinda, Åtvidaberg

Kundpåverkan:

Arbetet kommer påverka stadsnätskunder med TV tjänst.

Efter avslutat arbete:

Om TV tjänsten inte fungerar efter omstart av fiberanslutning samt tillhörande utrustning vänligen kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på telefonnummer 0142-680 680 alternativt via e-post: kundservice@vokby.se

Kategorier Avklarade driftstörningar