Nov
18

191216 Planerat driftarbete iTUX Kinda

2019-12-16 kommer iTUX att genomföra ett planerat driftunderhåll mellan kl 00:00 och 06:00 vilket kan orsaka avbrott i tjänsterna.

Kategorier Avklarade driftstörningar