Nov
19

191126-191206 Planerade driftavbrott i samband med nätombyggnad i centrala Vadstena.

Vadstena kommun kommer att utföra förstärkningsarbete i fibernätet som berör kunder i centrala Vadstena, främst på följande gator:  Sjögatan, Torggatan, Helgeandsgatan, Klostergatan, Murgatan, Lasarettsgatan, Hamngatan, Knivsmedsgatan, Hovsgatan, Slottsgatan, Gropgatan, Rännevallsgatan, Rådhustorget, Ljungagränd.

Arbetet beräknas börja tisdagen den 26 november 2019 och pågå under c:a två veckor.

VÖKBY Bredband har skickat informationsbrev till installationsadressen för de kunder som omfattas av detta arbete.

Under arbetet kommer samtliga tjänster periodvis vara otillgängliga. Avbrottstiden per kund beräknas från ett par timmar upp till en dag under arbetsperioden. Störningar och försämrad kapacitet kan uppstå under arbetets gång. Arbetet kommer att utföras vardagar mellan 07:00 och 17:00. Om information krävs för vilken dag en viss adress/fastighet kommer att drabbas av avbrott, kontakta VÖKBY Bredband enligt nedan. För att det ska vara möjligt att kontrollera status på respektive kundanslutning efter slutfört arbete rekommenderar VÖKBY Bredband att den aktiva utrustningen (dosan på väggen som är ansluten till inkommande fiber) är strömförsörjd under hela arbetsperioden. Eventuellt kan den aktiva utrustningen, router, TV-box eller telefonibox behöva startas om efter avslutat arbete för att tjänsterna ska fungera normalt igen.

Under arbetets gång följer VÖKBY Bredband löpande upp status på kundanslutningarna.

Om du önskar veta mer om detta arbete kontakta Bredbandsinfo på Vadstena kommun per telefon: 0143-153 10 eller via e-post: bredbandsinfo@vadstena.se.

För information om planerade avbrottstider eller vid felanmälan av tjänster är du välkommen att kontakta VÖKBY Bredband på telefon 0142-680-680.

 

Vänliga hälsningar

VÖKBY Bredband AB

Kategorier Avklarade driftstörningar