Nov
12

191113 Planerat servicearbete Wexnet

2019-10-29 meddelar Wexnet följande:
Wexnet kommer natten till den 13 november utföra arbete på central utrustning.
Arbetet kan komma att påverka Triple Playkunder i nätet.

Arbetet påbörjas kl. 00.00 och beräknas vara klart kl. 05.00

Kategorier Avklarade driftstörningar