Okt
28

191106 – 191107 Planerat driftarbete Njudung Energi [avslutat]

2019-11-07 kl 04:00 meddelade Njudung Energi att arbetet är avslutat utan kundpåverkan.

2019-10-28 Njudung Energi har meddelat att de planerat underhållsarbete vid två tillfällen som kan generera driftstörningar rörande tjänster i Stadsnätet.
Kundutrustning såsom router kan behövas startas om ifall tjänsterna inte kommer igång automatiskt.

Svartfiber-förbindelser påverkas ej av eventuella driftstörningar.

Arbetet planeras enligt nedan:

Servicefönster 6/11
Planerad Starttid: 2019-11-06 kl. 01:00
Planerad Sluttid: 2019-11-06 kl. 04:00

Servicefönster 7/11
Planerad Starttid: 2019-11-07 kl. 01:00
Planerad Sluttid: 2019-11-07 kl. 04:00

Kategorier Avklarade driftstörningar