Sep
11

190911 – Avgrävd fiber Wexnet (Östra lugnet och Norremark) [avhjälpt]

2019-09-11 kl 14:08, fiber är lagad och samtliga kunder har fungerande tjänst igen.

2019-09-11 kl 11.52 meddelade Wexnet att kunder i Östra Lugnet och Norremark har driftavbrott p.g.a. en avgrävd fiber. Åtgärd pågår.

Kategorier Avklarade driftstörningar