Jun
17

190708 Planerat driftunderhåll, Ödeshög samtliga kunder [avhjälpt]

2019-07-08 06:00 Driftunderhållet är nu avklarat och arbetet har gått bra.

Om ni upplever problem med era tjänster och omstart av fiberanslutning samt tillhörande utrustning är testat, vänligen kontakta kundservice på 0142-680 680 eller via mail kundservice@vokby.se

 

Under natten till måndagen den 8 juli med början klockan 00:00 fram till klockan 06:00 kommer VÖKBY Bredband att utföra planerat underhållsarbete i centrala system.

Samtliga kunder i Ödeshög kommer att påverkas av längre avbrott och störningar i VÖKBY Bredbands tjänster (och SAPPA-TV) under ovanstående period.

(Kunder som hyr så kallade svartfiber- och våglängdsförbindelser påverkas inte av detta arbete)

Efter avslutat arbete kan omstart av kundplacerad aktiv utrustning, router, TV-box, telefonibox, behövas för att tjänsterna ska fungera normalt igen.

Kategorier Avklarade driftstörningar