Apr
02

190509 Driftunderhåll VÖKBY telefoni

Torsdagen den 190509 mellan klockan 00:00 och 06:00 kommer vår leverantör av telefoni att utföra ett driftunderhåll som påverkar telefonitjänsten i samtliga nät.

Störningar samt avbrott kommer att förekomma i telefonitjänsten under arbetsperioden ovan.

 

Kategorier Avklarade driftstörningar