Feb
27

190304 Driftstörning Vadstena, planerad nätombyggnad, ändrat datum från 190218 [avslutat]

Arbetet är avslutat 190304 04:30 utan kända problem. 

På grund av fördröjning i materielleverans är vi tvungna att ändra datum för tidigare annonserat arbete.

Nytt datum är måndag 2019-03-04 mellan klockan 00:00 och 06:00.

Vilka kunder som påverkas av arbetet är oförändrat, se nedan.

Natten mot måndagen den 2019-02-18 mellan klockan 00:00 och 06:00 kommer arbete med flytt av kommunägd fiberförbindelse i Vadstena att utföras.

Orsaken till detta arbete är att Vadstena kommun har beslutat att en befintlig fibersträckning inom kommunen måste flyttas på grund av ett fastighetsbygge.

Under arbetet som beräknas pågå upp till 6 timmar under tidsperioden ovan kommer det att förekomma avbrott och störningar i samtliga tjänster från VÖKBY Bredband och SAPPA för kunder i följande områden:

Centrala Vadstena: HSB BRF Härolden 4.

Enstaka kunder: I och omkring Kastad, Arneberga och Södra vägen.

Företag med svartfiber och kapacitetsförbindelser på sträckan Ödeshög-Vadstena samt enstaka inom Centrala Vadstena påverkas också av detta arbete enligt separat utskickad information.

Efter avslutat arbete kan eventuellt kundplacerat modem/aktiv utrustning, TV-box, telefoni-box, och router behöva startas om för att tjänsterna ska fungera normalt igen.

Om problem kvarstår efter avslutat arbete och omstart av utrustning, kontakta VÖKBY Bredbands kundservice på telefon: 0142-680 680.

 

Kategorier Avklarade driftstörningar