Dec
05

181210 Driftunderhåll Mjölby (Utsikt) med omnejd – Internettjänst

Utsikt kommer att utföra ett driftunderhåll i Mjölby med omnejd, internettjänsten från VÖKBY Bredband kommer att bli påverkad av detta på grund av byte av central hårdvara.

Starttid: 2018-12-10 00:00
Beräknad klartid: 2018-12-10 06:00

Kategorier Avklarade driftstörningar