Nov
29

181206 Driftunderhåll VÖKBY telefoni

Onsdagen den 181206 mellan klockan 06:00 och 07:00 kommer vår leverantör av telefoni att utföra ett driftunderhåll som påverkar telefonitjänsten i samtliga nät.

Störningar samt avbrott kommer att kunna förekomma i telefonitjänsten under arbetsperioden ovan.

Kategorier Avklarade driftstörningar